Kwaliteit

De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) is gericht op het verbeteren van de zorgkwaliteit. Een van de voorwaarden van de Wtza is het gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). In een KMS staan alle bedrijfsprocessen beschreven die te maken hebben met het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit. Dit systeem wordt jaarlijks beoordeelt via een audit uitgevoerd door mijn beroepsorganisatie NFG. Voor het jaar 2022 is vastgesteld dat mijn KMS voldoet aan alle eisen en heb ik het NFG KMS certificaat ontvangen

Klachten

Heeft u een klacht over mij of de behandeling dan raad ik u aan om dit eerst met mij te bespreken. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon of de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). De NFG is de beroepsvereniging waarbij deze psychomotorische praktijk is aangesloten. De afhandeling van klachten en geschillen verloopt via deze vereniging volgens de wet Wkkgz. Hier kunt u lezen hoe deze procedure verloopt.