Heeft u een klacht over mij of de behandeling dan raad ik u aan om dit eerst met mij te bespreken. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon of de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). De NFG is de beroepsvereniging waarbij deze psychologenpraktijk is aangesloten. De afhandeling van klachten en geschillen verloopt via deze vereniging volgens de wet Wkkgz. Hier kunt u lezen hoe deze procedure verloopt.