In gesprek gaan met een ander is belangrijk, maar soms lastig en moeilijk. Geef ik de juiste woorden voor wat ik denk of voel?! Dat zijn vragen die bewust of onbewust door jou hoofd kunnen spoken. Beweging zorgt werkt vanuit de principes van de psychomotorisch therapie.  Jouw handelen en/of de bewegingen komen centraal te staan tijdens de behandeling. Bewegingen, hoe klein ook, zeggen vaak net zoveel over jou dan de woorden die jij gebruikt. Jezelf  bewust worden hiervan, ontdekken wat voor jou helpend is of wat goed zou zijn om anders te gaan doen. Vanuit daar kunnen stappen gemaakt worden door eens iets anders te ervaren of te oefenen.

In beweging zijn is ons lichaam elk moment van de dag. Vaak willen wij alles maar begrijpen en verklaren waardoor veel mensen gelijk beginnen met praten. De kracht van Beweging Zorgt is dat er  aandacht komt voor het lichaam.