Psychomotorische therapie is een therapie waar gebruik wordt gemaakt van beweging, doen en spel. Het is een lichaams- en bewegingsgerichte therapie. Met deze therapievorm zal het bewust zijn, van het lijf, vergroot worden. Er wordt gekeken naar wat geeft het lijf aan en wat is hiervoor helpend. Daarom richt de psychomotorische therapie zich op: lichaamsbeleving, lichaamstaal, lichaamshouding, lichamelijke inspanningen en het uiten van spanningen/emoties. Dit wordt gedaan door middel van de bodyscan, running, exposure, ontspanningsoefeningen en door sport/spel activiteiten.

Psychomotorische therapie is geschikt voor alle leeftijdscategorieën: kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen.

Met alle leeftijden heb ik ervaring en voor alle leeftijden heeft het vaak een grote waarde en kent het nieuwe ontdekkingen.

Het doel van de psychomotorisch therapie is het bewust worden van het lijf en de signalen daarvan. Er zal dan gekeken worden naar wat is helpend voor jou, en dat is voor ieder persoon anders.