Als u een afspraak maakt voor een sessie, gaat u akkoord met de volgende wederzijdse afspraken.

Privacy

  • Ten behoeve van de behandeling is het nodig dat ik een aantal gegevens van u weet. Deze persoonsgegevens worden vastgelegd in de behandelovereenkomst en het cliëntendossier. Zowel de behandelovereenkomst als het cliëntendossier zijn niet toegankelijk voor derden tenzij u daar schriftelijk toestemming voor geeft. U ontvangt zelf een kopie van de behandelovereenkomst en u heeft altijd recht op inzage in het dossier.
  • De sessies zijn vertrouwelijk en de inhoud hiervan zal zonder uw toestemming met niemand anders worden gedeeld, tenzij er sprake is van informatie over kindermishandeling of geweld tegen anderen of uzelf. Dan ben ik namelijk wettelijk verplicht om met derden te overleggen welke vorm van hulp in dat geval nodig is.
  • Alle gegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zullen ook volgens de bepalingen van deze wet worden behandeld.
  • Hier vindt u het privacyreglement van de praktijk.

Afzeggen afspraak

  • Afzeggen van een afspraak kan tot 24 uur van te voren, zodat ik nog de mogelijkheid heb om een gesprek met een andere cliënt in te plannen. Bij afmeldingen binnen 24 uur worden kosten, wat 45 euro bedraagt,  bij u in rekening gebracht.

Factuur

  • U ontvangt na iedere sessie de factuur per email of post. Deze factuur dient u binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen. Ook als u de behandeling (gedeeltelijk) vergoed krijgt via de aanvullende verzekering, dient u de factuur rechtstreeks aan mij te betalen. Vervolgens kunt u de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. Bij het niet betalen binnen de termijn van 14 dagen zal een betalingsherinnering volgen die binnen 14 dagen voldaan dient te zijn.
  • Voldoet u binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan ben ik gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
  • Bij een betalingsachterstand ben ik gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat u aan de betalingsverplichting heeft voldaan.